Seria: Pszczoły na kwiatach.

Dostępność do różnorodnego pokarmu dobrze wpływa na zdrowie pszczół!

Seria: Pszczoły na kwiatach.

Zasobność terenu w pokarm białkowy i nektarowy decyduje o zdrowiu pszczół!

Seria: Pszczoły na kwiatach.

Monokultury uprawowe upośledzają zdrowie rodzin pszczelich!

Seria: Pszczoły na kwiatach.

Nie każdy pokarm pyłkowy wpływa pozytywnie na jakość zdrowia pszczół!

Seria: Pszczoły na kwiatach.

Tylko pyłki kwiatowe o dużej zawartości białek mają dodatni wpływ na zdrowie pszczół.

Witamy na stronie Pasieki JMM.

Firma za najważniejszy cel stawia sobie jakość zarówno fizyczną jak i genetyczną sprzedawanego towaru. Realizację tych celów osiąga przez prowadzenie ciągłych prac selekcjonując reproduktory o najlepszych parametrach oraz przez kontrolę jakości na każdym etapie procesu produkcji.

Pasieka hodowlana jest zarejestrowana w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt i prowadzi linię pszczół car – ” MAJÓWKA” (CHARAKTERYSTYKA LINII car „Majówka”).

Firma bierze udział w programach dofinansowania prowadzonych przez Agencję Rynku Rolnego. Co oznacza bezpośrednio że pszczelarze zakupując matki pszczele w Pasiece Hodowlanej JMM mają możliwość uzyskania częściowego zwrotu kosztów.

Przyjmujemy do realizacji zamówienia terminowe z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Obraz składania jaj przez matkę.

Obraz składania jaj przez matkę.
Jak rozróżnić czerwienie trutowe od czerwienia matki? Najtrudniej jest rozróżnić jaja matki od jaj składanych przez trutówki. Obszar składania jaj przez matkę przybiera kształt elipsy. Tworzy figurę wypukłą.

Matka oznakowana żółtym.

Matka oznakowana żółtym.
Corocznie zmienia się kolor oznakowania matek pszczelich. Ten sam kolor występuje co 5 lat. Kolor żółty przypada na lata kończące się cyframi 2 i 7. Występował w roku 2017 i będzie obowiązywał w 2022 roku.

Matka oznakowana niebieskim.

Matka oznakowana niebieskim.
Kolor niebieski obowiązuje w 2020 roku.

Wszystko co słodkie to nasze!!!

Wszystko co słodkie to nasze!!!
Wszystko co słodkie to nasze!!!

Ramka poziomo.

Ramka poziomo.
Dodanie poziomo ramki z zapasami dotychczas będącej jako skrajna zabezpiecza rodzinę przed możliwym osypaniem!

Pierzga i miód.

Pierzga i miód.
Miody: wielokwiatowe, wczesny (majowy), późny (lipcowy). Pierzga w plastrze.

Miodobranie.

Miodobranie.
Odbiór miodu z drugiego korpusu

Miodobranie

Miodobranie
Pobieranie ramek z miodem z trzeciego korpusu.

Wszesny rój.

Wszesny rój.
Bywają niedopilnowane rodziny które wydają wczesne roje. Potrzeby jest czas na akceptowanie miejsca przez pszczoły zwłaszcza kiedy rój nie jest przetrzymywany po złapaniu.

Warroa.

Warroa.
Trudne do uwierzenia.

Ul modułowo-segmentowy.

Ul modułowo-segmentowy.
Ul modułowo segmentowy na rankę wielkopolską. Ul składa się z trzech typowych elementów: dacho-dennicy, korpusu, ramy wlotowo-wentylacyjnej.

Ulmodułowo-segmentowy.

Ulmodułowo-segmentowy.
Elementy składowe ula pozwalają na zestawienie ula z dwoma wlotami. Co ułatwia komunikację pszczół w ulu i zwiększa wydajność w pozyskiwaniu miodu.

Dennica z dwoma wlotami.

Dennica z dwoma wlotami.
Przykład zestawienia dennicy z dwoma przeciwległymi wlotami. W skład której wchodzi dacho-dennica i rama wlotu wentylacji.

Komplet: zatwór i rama W-W

Komplet: zatwór i rama W-W
Element wlotu-wentylacji pozwala na umiejscowienie zatoru poziomo co może tworzyć dodatkową izolację górną gniazda pszczelego. także jako miejsce przetrzymywania zatworu wówczas kiedy jest już zbędny jako oslona boczna rodni.

Siaka

Siaka
Element do wykorzystania w czasie transporu, diagnostyki warroa, utworzenia pułapki na barciaka małego, wyrównywania zapachow przy łączeniu.

Efekt działania ułapki na barciaka.

Efekt działania ułapki na barciaka.
Efektem jest rozwój osobniczy z jaj i larw wyłuskanych z plastrów przez pszczoły i zablokowanie wyjścia osobnikom dorosłym.

Pułapka na barciaka małego.

Pułapka na barciaka małego.
Pułapkę tworzą dwa elementy: dacho-dennica i siatka.

Dennica podwyższona.

Dennica podwyższona.
W systemie ula modułowo-segmentowego można powiększać przestrzeń poramkową.

Cieknące złoto.

Cieknące złoto.
Dla zwolenników to złoto! Dla przeciwników to tylko węglowodany?

Początek matecznika.

Początek matecznika.
Początek matecznika na cichą wymianę. Charakterystyczne jest to że powstaje jeden wśród czerwiu krytego.

Pracana dwóch poziomach.

Pracana dwóch poziomach.
System ula pozwala na organizowanie dodatkowych wejść do ula między korpusami. Regulowanie ich wielkości i miejsca usytuowania.

Regulowana wkładka wlotowa.

Regulowana wkładka wlotowa.
Możliwość regulacji szerokości wlotu i miejsca usytuowania oraz tworzenia kilku małych wlotów doskonale wspiera pszczelarza i pszczoły.

Ratowanie ramką z zapasami.

Ratowanie ramką z zapasami.
Wiosenne ratowanie rodziny nie ogranicza się tylko do poddawania zapasów węglowodanowych i pierzgi. Ubytek wosku z plastra wskazuje na istotną potrzebę pozyskania wosku na cele bieżące.

Możliwości ustawienia wlotów.

Możliwości ustawienia wlotów.
Istnieje możliwość dowolnego ustawienia ilości otworów wlotowych. System zapewnia swobodę organizacji otworów wentylacyjnych jak i komunikacyjnych.

Korpus z ramkami.

Korpus z ramkami.
Kwadratowy rzut korpusu pozwala na swobodę zestawiania ramek. Przestawianie zabudowy z ciepłej na zimną nie stanowi problemu. Konfigurowanie ramek w korpusach naprzemiennie w zestawionym ulu jest możliwe przy operacji całymi korpusami.

Samotna matka.

Samotna matka.
Czasami matka pozostaje samotna. Poszukuje komórek dla jaj lub ucieka spłoszona.

Akceptacja matki.

Akceptacja matki.
Ilość pszczół obsiadających klatkę z młodą matką sugeruje jej akceptację przez rodzinę.