Charakterystyka linii car „Majówka”

Pochodzenie i cechy charakterystyczne linii:

Linia wywodzi się ze skrzyżowania pszczół austriackich i niemieckich oraz powstałych w ten sposób populacjach o wartościowych cechach użytkowych, Pszczoły szare, mało lub średnio ruchliwe na plastrach. Rodziny nie wykazują cech rojliwości. Selekcja prowadzona jest w centralnej Polsce w ubogim pożytkowo rejonie. Pszczoły wykorzystują każdy pojawiający się pożytek nektarowy, są łagodne nawet w warunkach niesprzyjającej pogody. Matki ograniczają czerwienie przy niesprzyjających warunkach pożytkowych.
Duża dynamika rozwoju pojawia się przy występowaniu intensywnych wziątków oraz wiosną. Zapasy pszczoły wynoszą nad gniazdo. Linia doskonale nadaje się do pracy w ulach stojakach i leżakach z nadstawkami. Przy intensywnych wziątkach można pracować bez kraty. Matki przygotowują rodziny do zbiorów wczesnych i średnio wczesnych.

Wyniki badań morfologicznych.

Średnie cechy morfologiczne:

  • Długość języczka w mm – 6,486 (od 6,396 do 6,566)
  • Szerokość IV tergitu w mm – 2,266 (od 2,211 do 2,309)
  • Indeks kubitalny w % – 50,296 (od 42,05 do 60,05)

wyniki-oceny

Komentowanie jest wyłączone.